پکیج جامع آموزش مقدماتی آباکوس

در پکیج ABAQUSحل شبیه سازی عددی با حل تحلیلی در مثالهای مختلف این پکیج مورد بررسی قرار گرفته شده است تا هنرجو بتواند عمق و مفهوم تحلیل را به صورت کاملاکاربردی درک نمایید.

120,000 تومان