مخاطبانی که پکیج های آموزشی سایت ایزی آموز را دریافت کردند و تقاضای دریافت لایسنس اضافه را دارند در این قسمت می توانند اقدام نمایند.

دقت شود که فقط به افرادی که پکیج های آموزشی را خریداری کردند، لایسنس اضافه تعلق خواهد گرفت

خرید لایسنس فعالسازی اضافه