پکیج های آموزشی و تخصصی نرم افزارهای مهندسی توسط اساتید مجرب در گروه ایزی آموز ارائه شده است

کلاس های حضوری/آنلاین به صورت کاملا تخصصی، پروژه محور و کاربردی برای صنتعگران و دانشجویان

مشاور تخصصی پروژه های صنعتی توسط تیم پروژه ایزی آموز متناسب با حوزه کاری ارائه می شود

آموزش انتقال دانش فنی استفاده کاربردی از نرم افزارهای صنعتی  ویژه صنعتگران فعال توسط اساتید حرفه ای

انجام پروژه های تخصصی به صورت گام به گام تا رسیدن به نتیجه توسط تیم تخصصی و حرفه ای ایزی  آموز

کلاس های خصوصی با موضوعات مورد نیاز مخاطبان در حوزه مهندسی توسط اساتید مجرب برگزار می گردد