نصب و بارگذاری دیتابیس در اِکسپرت

برای دانلود فیلم آموزش نصب روی گزینه ثبت نام دوره کلیک کنید

رایگان!

آموزش نصب مولدفلو ۲۰۱۸

برای دانلود فیلم آموزش نصب روی گزینه ثبتنام دوره کلیک کنید
رایگان!

آموزش نصب کتیا V5 R21

برای دانلود فیلم آموزش نصب روی گزینه ثبت نام دوره کلیک کنید

رایگان!

آموزش نصب سالیدورک ۲۰۱۸

برای دانلود فیلم آموزش نصب روی گزینه ثبت نام دوره کلیک کنید

رایگان!

آموزش نصب پروکست ۲۰۱۹

برای دانلود فیلم آموزش نصب روی گزینه ثبتنام دوره کلیک کنید
رایگان!