موارد شامل سفارش

تکمیل فرم

1- سفارش پروژه های تخصصی (در حوزه فنی – مهندسی)

2- سفارش انتقال دانش فنی آنالیز قطعات در صنایع (در حوزه فنی – مهندسی)

3- مشاوره در انجام پروژه (فنی – مهندسی)

4- درخواست آموزش تخصصی برای صنایع (در حوزه فنی – مهندسی)

5- درخواست کلاس خصوصی (در حوزه فنی – مهندسی)

منظور از دوره یا پکیج: همان محصولاتی است که قبلا توسط اساتید تهیه شده استو قابل خرید است.

منظور از کلاس: منظور کلاس هایی که به صورت Face to Face بین استاد و هنرجو برگزار می گردد.

  • حداکثر حجم بارگذاری 10 مگابایت